Dopravní inženýrství I

Cíl předmětu:

Výuka se zabývá dopravními politikami, dopravními průzkumy, prognózami, charakteristikou pozemních komunikací včetně jejich návrhu a údržby (křižovatkami), dopravou v klidu, zklidňování komunikací a vlivu dopravy na životní prostředí.
Výuka formou přednášek, cvičení, samostatné práce a konzultací.

Tématické zaměření předmětu:

Přednášky:
1. Doprava, základní prvky a terminologie.
2. Dopravní politiky, normy a legislativa.
3. Dopravní průzkumy a jejich využití.
4. Prognózy dopravy a jejich využití.
5. Dopravní infrastruktura. Projektování a management dálnic a silnic.
6. Dopravní infrastruktura. Projektování a management místních komunikací.
7. Dopravní infrastruktura. Křižovatky - rozdělení, obecné principy.
8. Dopravní infrastruktura. Křižovatky - projektování a management I.
9. Dopravní infrastruktura. Křižovatky - projektování a management II.
10. Dopravní infrastruktura. Křižovatky - projektování a management III.
11. Doprava v klidu.
12. Zklidňování dopravy.
13. Doprava a územní plánování.
14. Doprava a její vlivy na životní prostředí.

Cvičení:
1. Základní pojmy v dopravním inženýrství.
2. Příprava provádění dopravních průzkumů.
3. Provedení zadaného dopravního průzkumu v terénu.
4. Dopravní průzkumy.
5. Intenzita dopravního proudu.
6. Křižovatkové sčítání a směrové průzkumy.
7. Průzkumy dopravního proudu v neřízeném provozu.
8. Rozdělení časových odstupů vozidel.
9. Průzkumy dopravního proudu v řízeném provozu.
10. Celostátní sčítání dopravy.
11. Kapacitní výpočty silnic, dálnic a místních komunikací.
12. Kapacitní posouzení komunikace.
13. Kapacitní výpočty neřízených křižovatek.
14. Návrh řízené křižovatky.

Vypracované podklady k výuce:

PřílohaVelikost
Přednáška č.1 - Doprava, základní prvky a terminologie.1.07 MB
Přednáška č.2 - Dopravní průzkumy3.35 MB
Přednáška č.3 - Dopravní prognózy2.94 MB
Přednáška č.4 - Pozemní komunikace 3.76 MB
Přednáška č.5 - Pozemní komunikace (místní a účelové)2.44 MB
Přednáška č.6 - Křižovatky na pozemních komunikacích1.48 MB
Přednáška č.7 - Kapacita křižovatek na PK2.02 MB
Přednáška č.8 - Okružní křižovatky7.24 MB
Přednáška č.9 - Řízené a mimoúrovňové křižovatky2.29 MB
Přednáška č.10 - Zklidňování dopravy6.64 MB
Přednáška č.11 - Územní plánování a ochrana ŽP8.68 MB
Cvičení č. 1 - Zadání semestrální práce174 KB
Cvičení č. 1 - Vzorový příklad - dopravní průzkumy625.88 KB
Cvičení č. 2 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek1.84 MB
Cvičení č. 3 - Vzorový příklad výpočtu OK4.3 MB
Cvičení č. 3 - Vzorový příklad - dopravní průzkumy625.88 KB
Cvičení č. 4 - Příiklad výpočtu SSZ1.09 MB
Cvičení č. 5 - Podklady dopravní značení1.77 MB
Cvičení č. 6 - Podklady zklidňování dopravy815 KB
Cvičení č. 7 - Podklady životní prostředí354 KB
Cvičení č. 8 - Podklady hluk a doprava604.5 KB
Cvičení č. 9 - Podklady emise a doprava409.5 KB
Cvičení č. 9 - Podklady UPD a doprava7.22 MB
Cvičení č. 9 - Podklady doprava v klidu1.06 MB