Dopravní soustavy

Cíl předmětu:

Cílem tohoto předmětu je podat studentovi základní znalosti z problematiky dopravy tak, aby student pochopil historický i současný smysl dopravy a seznámil se i se základní problematikou, jako je např. organizace a řízení dopravy, dopravní soustavy se zvláštním zřetelem na moderní integrované dopravní systémy, dále s dopravní a tarifní politikou, legislativou, zasílatelstvím a základními ekonomickými aspekty v dopravě. Součást výuky je i návštěva moderních center řízení automobilové i městské hromadné dopravy ve velkých městech.

Přednášky:
1. Světová historie dopravy, provozní a technické prostředky silniční a městské dopravy.
2. Regulace, organizace a řízení silniční a městské dopravy - doprava jako systém.
3. Regulace, organizace a řízení silniční a městské dopravy - dopravní inženýrství.
4. Dopravní soustavy a dopravní systémy. Základy dopravní politiky obce, města, regionu a země. Současná
praxe.
5. Moderní doprava. Integrované dopravní systémy. Definice, popis, cíle, postupy realizace.
6. Regionální tarifní systémy pro integrovanou hromadnou dopravu osob.
7. Odbavovací a informační systémy v dopravě. Zahraniční praxe. Aplikace v hl.m. Praze.
8. Legislativa v dopravě v České republice.
9. Přehled právních předpisů v EU v oblasti dopravy.
10. Dopravní obslužnost území. Základní dopravní obslužnost, ostatní dopravní obslužnost.

Vypracované podklady k výuce:

PřílohaVelikost
Přednáška č.1 - Provozní a technické prostředky silniční a městské dopravy2.5 MB
Přednáška č.2 - Základy dopravní politiky obce, města, regionu a státu183.15 KB
Přednáška č.3 - Integrované dopravní systémy245.81 KB
Přednáška č.4 - Tarifní systémy226.78 KB
Přednáška č.5 - Legislativa v dopravě ČR215.03 KB
Přednáška č.6 - Optimalizace dopravní obslužnosti území 1602.96 KB
Přednáška č.7 - Optimalizace dopravní obslužnosti území 2282.92 KB
Přednáška č.8 - Technologie dopravní obsluhy veřejnou hromadnou dopravou osob2.47 MB
Přednáška č.9 - Dopravní značení na pozemních komunikacích576.98 KB
Přednáška č.10 - Specifika dopravy ve městech283.82 KB
Přednáška č.11 - Standardy kvality služby308.34 KB