Paliva a maziva

Cíl předmětu:

a) Cíl předmětu:
Komplexní výklad dvou na sebe navazujících disciplin: paliv a maziv.

b) Popis předmětu:
Přednášky z paliv jsou zaměřeny na spalovací pochody v zážehovém a vznětovém motoru a na požadované parametry autobenzínů a motorových naft. Obsažnější část maziv respektuje výklad základních pojmů z tribologie a navazuje na ně při výkladu dominantních parametrů olejů motorových, převodových a hydraulických a plastických maziv. Rovněž podává základy tribologické diagnostiky použitých olejů.

Přednášky:
1. Primární a sekundární paliva tuhá, kapalná a plynná.
2. Ropa a petrochemie. Použití plynů pro pohon spalovacích motorů.
3. Vodík a jeho perspektiva v palivech.
4. Maziva, základní pojmy z tribologie a tribotechniky.
5. Mazací schopnosti olejů a jejich druhy.
6. Plastická maziva.
7. Nomenklatura a klasifikace olejů motorových.
8. Nomenklatura a klasifikace olejů převodových.
9. Nomenklatura a klasifikace olejů hydraulických.
10. Požadavky a způsob mazání převodovek, hydraulických systémů a jejich náplní.
11. Brzdové kapaliny a nemrznoucí směsi.
12. Provozní kapaliny používané ve spalovacích motorech.
13. Ostatní výrobky ropného a neropného původu a uplatnění.
14. Ropa a životní prostředí: znečištění životního prostředí ropou a ropnými výrobky, způsoby likvidace havárií.

Cvičení:
1. Tribotechnická diagnostika motorových olejů.
2. Destilační křivka autobenzínů a motorové nafty.
3. Stanovení vody v palivech dle Marcussona a stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku.
4. Měření hustoty motorové nafty. Anilinový bod, výpočet Diesselova indexu a cetanového čísla.
5. Rozbory plastických maziv. Penetrační zkouška a stupeň konzistence. Bod ztekucení a skápnutí.
6. Měření viskozity motorových olejů.
7. Seminář. Nomenklatura, palivářské výpočty a organické názvosloví.

Vypracované podklady k výuce:

PřílohaVelikost
Přednáška č. 1 - Ropa, paliva, pohonne hmoty837.5 KB
Přednáška č. 2 - Benzín1.91 MB
Přednáška č. 3 - Nafta939.5 KB
Přednáška č. 4 - Ekologické aspekty paliv413 KB
Přednáška č. 5 - Alternativní paliva, biopaliva533 KB
Přednáška č. 5 - Alternativní paliva, bionafta1.25 MB
Přednáška č. 5 - Alternativní paliva, bioethanol1.13 MB
Přednáška č. 5 - Alternativní paliva, bioplyn937.5 KB
Přednáška č. 6 - Biopaliva II. generace548.5 KB
Přednáška č. 7 - CNG717.5 KB
Přednáška č.8 - LPG734 KB
Přednáška č.9 - Vodík1.22 MB
Cvičení č.1 - Letecká paliva546 KB
Cvičení č.2 - Maziva902 KB
Cvičení č.3 - Oleje582.5 KB
Cvičení č.4 - Motorové4.58 MB
Cvičení č.5 - Znečištění olejů354.5 KB
Cvičení č.6 - Převodové oleje363 KB
Cvičení č.7 - Plastická maziva450.5 KB
Cvičení č.8 - Hydraulické oleje2.18 MB
Cvičení č.9 - Tribotechnická diagnostika802 KB
Cvičení č.10 - Metodika zpracování dat1.1 MB