Spalovací motory

Cíl předmětu:

Předmět poskytuje studentům ucelený přehled základních teorií, funkcí, stavby a konstrukcí spalovacích motorů. Seznamuje studenty se základními teoretickými i aplikačními výpočty, výpočtová cvičení jsou doplněna cvičeními laboratorními. Zvláštní pozornost je věnována příslušenství spalovacích motorů jehož funkce bývá nejčastější příčinou poruch. Student získá hlubší znalosti o spalovacích motorech, které jsou základním zdrojem energie mobilních strojů. Tyto znalosti umožní zodpovědnější rozhodování o výběru, nasazení a využití vozidel, traktorů, mobilních strojů i stacionárních motorů; umožní rychle a přesně rozpoznat a definovat změny parametrů motorů, vzniklé při provozu nebo poruchách a dovolit kvalifikovaný zásah nebo vhodnou přestavbu.

Přednášky:
1. Spalovací motor jako zdroj energie.
2. Charakteristika automobilových paliv.
3. Pracovní oběhy zážehových a vznětových motorů.
4. Tepelná bilance a účinnosti spalovacího motoru.
5. Kinematika a dynamika klikového ústrojí.
6. Základy konstrukce pístových spalovacích motorů.
7. Palivové soustavy zážehových motorů - nepřímé vstřikování.
8. Palivové soustavy zážehových motorů - přímé vstřikování.
9. Palivové soustavy vznětových motorů.
10. Ekologické aspekty provozu spalovacích motorů.
11. Charakteristiky, regulace a měření spalovacích motorů.
12. Zapalovací soustavy zážehových motorů.
13. Elektrické příslušenství spalovacích motorů.
14. Chladicí a mazací soustavy spalovacích motorů.

Cvičení:
1. Termochemie spalovacího procesu.
2. Výpočty základních parametrů spalovacích motorů.
3. Pracovní oběhy zážehových motorů.
4. Pracovní oběhy vznětových motorů.
5. Kinematika a dynamika klikového ústrojí.
6. Měření zážehového motoru na výkonové brzdě.
7. Měření zážehového motoru na výkonové brzdě.
8. Měření vznětového motoru na výkonové brzdě.
9. Měření vznětového motoru na výkonové brzdě.
10. Palivové soustavy zážehových motorů.
11. Palivové soustavy vznětových motorů.
12. Zapalovací soustavy zážehových motorů.
13. Měření spouštěčů a alternátorů.
14. Chladicí a mazací soustavy spalovacích motorů.

Vypracované podklady k výuce:

PřílohaVelikost
Přednáška č. 1 - Spalovací motor jako zdroj energie3.57 MB
Přednáška č. 2 - Charakteristika automobilových paliv2.06 MB
Přednáška č. 3 - Pracovní oběhy zážehových a vznětových motorů2.2 MB
Přednáška č. 4 - Tepelná bilance a účinnosti spalovacího motoru1.47 MB
Přednáška č. 5 - Kinematika a dynamika klikového ústrojí.1.44 MB
Přednáška č. 6 - Základy konstrukce pístových spalovacích motorů4.04 MB
Přednáška č. 7 - Palivové soustavy zážehových motorů - nepřímé vstřikování3.97 MB
Přednáška č. 8 - Palivové soustavy zážehových motorů - přímé vstřikování11.47 MB
Přednáška č. 9 - Palivové soustavy vznětových motorů8.84 MB
Přednáška č. 10 - Ekologické aspekty provozu spalovacích motorů3.99 MB
Přednáška č. 11 - Charakteristiky, regulace a měření spalovacích motorů.3.07 MB
Přednáška č. 12 - Zapalovací soustavy zážehových motorů5.11 MB
Cvičení č. 1 - Úvod, bezpečnost a protipožární ochrana736 KB
Cvičení č. 2 - Charakteristiky motorových paliv1 MB
Cvičení č. 3 - Pracovní oběhy zážehových motorů.924 KB
Cvičení č. 4. Pracovní oběhy vznětových motorů943.5 KB
Cvičení č. 5. Účinnosti spalovacích motorů1.48 MB
Cvičení č. 6. Charakteristiky vznětových motorů.5.98 MB
Cvičení č. 7. Objemová účinnost vznětových motorů1.03 MB
Cvičení č. 8. Charakteristiky zážehových motorů7.06 MB
Cvičení č. 9. Ztrátový moment zážehových motorů934.5 KB
Cvičení č. 10. Chlazení spalovacích motorů1.69 MB
Cvičení č. 11. Mazání spalovacích motorů2.02 MB