Teorie dopravy

Cíl předmětu:

Úkolem předmětu je seznámit studenty s teoretickým základem provozu dopravy: obecným modelováním systémů a dopravních sítí, s pohybem jednotlivého vozidla, s pohybem dopravního proudu, simulačními modely dopravního proudu a základy logistických operací.

Přednášky:
1. Základní pojmy a názvosloví teorie dopravy.
2. Základní vztahy a výpočet důležitých druhů pohybu.
3. Pohyb vozidel po vozovce.
4. Pohyb dopravního proudu.
5. Hustota, intenzita a rychlost dopravního proudu.
6. Způsoby sledování dopravního proudu.
7. Vztahy mezi charakteristikami dopravního proudu.
8. Simulační modely dopravního proudu.
9. Dopravní a logistické systémy.
10. Matematické a grafické zobrazování dopravních sítí.
11. Hodnocení dopravních sítí, návrhy a lokalizace.
12. Teorie kvality přemístění.
13. Strategie kvality přemístění a systém řízení její kvality.
14. Dopravní nehody, technické a legislativní podmínky a metodika vyšetřování.

Cvičení:
1. Dynamika pohybu dopravního prostředku.
2. Výpočet brzdné dráhy vozidla.
3. Výpočet délky předjíždění vozidla.
4. Pohyb dopravního proudu.
5. Znázornění dopravní sítě grafem a kostra grafu.
6. Nalezení nejkratší vzdálenosti mezi uzly dopravní sítě.
7. Optimalizace v systémech hromadné dopravy.
8. Zajištění obsluhy všech úseků dopravní sítě.
9. Zajištění obsluhy všech uzlů dopravní sítě.
10. Nalezení trasy s maximální propustností v dopravní síti.
11. Maximální propustnost dopravní sítě.
12. Řešení rozvozních úloh.
13. Rozmístění středisek obsluhy v dopravní síti.
14. Využití výpočetní techniky pro optimalizace v dopravních sítích.

Vypracované podklady k výuce:

PřílohaVelikost
Přednáška č. 1 - Základní pojmy a názvosloví teorie dopravy503 KB
Přednáška č. 2 - Pohyb jednotlivého vozidla a brzdění791 KB
Přednáška č. 3 - Brzdění ve svahu, jízda směrovým obloukem 2.57 MB
Přednáška č.4 - Pohyb vozidel po vozovce776 KB
Přednáška č.5 - Dopravní proud641.5 KB
Přednáška č.6 - Charakteristiky dopravního proudu613 KB
Přednáška č.7 - Simulační modely dopravního proudu 393.5 KB
Přednáška č.8 - Dopravní systémy482.5 KB
Přednáška č.9 - Teorie kvality přemístění 264 KB
Přednáška č.10 - Kvalita dopravy v logistických procesech260 KB
Přednáška č.11 - Strategie kvality přemístění472.5 KB
Přednáška č.12 - Dopravní nehody 3.91 MB
Cvičení č. 1 - Dynamika pohybu dopravního prostředku314.5 KB
Cvičení č. 2 - Výpočet brzdné dráhy vozidla a pohyb ve směrovém oblouku537 KB
Cvičení č. 3 - Výpočet délky předjíždění vozidla 569 KB
Cvičení č. 4 - Pohyb dopravního proudu, výpočty základních charakteristik 289.5 KB
Cvičení č. 5 - Znázornění dopravní sítě grafem a kostra grafu 1.48 MB
Cvičení č. 6 - Nalezení nejkratší vzdálenosti mezi uzly dopravní sítě 1.75 MB
Cvičení č. 7 - Zajištění obsluhy všech úseku dopravní sítě 1.51 MB
Cvičení č. 8 - Zajištění obsluhy všech uzlu dopravní sítě 1.75 MB
Cvičení č. 9 - Nalezení trasy s maximální propustností v dopravní síti 2.91 MB
Cvičení č. 10 - Maximální propustnost dopravní sítě 1.1 MB
Cvičení č. 11 - Řešení rozvozních úloh 5.8 MB
Cvičení č. 12 - Rozmístění středisek obsluhy v dopravní síti 416 KB