Technologie silniční nákladní dopravy

Cíl předmětu:

Student získá znalosti o jednotlivých technologiích silniční nákladní dopravy. Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro úspěšné ekonomické řízení a organizování provozu dopravních prostředků. Seznámí se se základními výpočty využití užitečné hmotnosti vozidla a přepravních výkonů vozidel, časovým využitím vozidel a specifickými zvláštnostmi dopravy různých nákladů a možnostmi návaznosti silniční nákladní dopravy na dopravu kombinovanou. Výuka je zaměřena jak na zvládnutí teoretických poznatků dané problematiky, tak i na praktické ověření principů příslušných technologií.

Přednášky:
1. Základní pojmy z technologie silniční dopravy a technická základna silniční nákladní dopravy.
2. Přepravní systémy a ekologické aspekty jednotlivých druhů nákladní dopravy.
3. Základní poznatky z konstrukce a výstavby silničních komunikací.
4. Základní ukazatele dopravního procesu, výkony, užitečná hmotnost vozidla a jejich využití, časové využití
vozidel.
5. Kontejnerová silniční nákladní doprava.
6. Návaznost silniční nákladní dopravy na dopravu kombinovanou.
7. Mezinárodní silniční nákladní doprava.
8. Přeprava nebezpečných nákladů.
9. Přeprava zvláštních druhů nákladů.
10. Souvislost a návaznost silniční nákladní dopravy s ostatními druhy dopravy.

Cvičení:
1. Úvod do technologie silniční nákladní dopravy.
2. Přeprava nebezpečných věcí.
3. Přeprava nebezpečných věcí.
4. Přeprava v cisternách.
5. Základní výpočty v silniční nákladní dopravě.
6. Základní výpočty v silniční nákladní dopravě.
7. Konstrukce a výstavba silničních komunikací.
8. Doklady v silniční nákladní dopravě.
9. Mezinárodní silniční doprava.
10. Ergonomické parametry dopravních prostředků a omezování hlučnosti v silniční dopravě.

Vypracované podklady k výuce:

PřílohaVelikost
Přednáška č. 1 - Úvod do technologie silniční nákladní dopravy1.11 MB
Přednáška č. 2 - Přepravní systémy a ekologické aspekty jednotlivých druhů nákladní dopravy810 KB
Přednáška č. 3 - Technická základna silniční nákladní dopravy8.04 MB
Přednáška č. 4 - Dopravní cesta1.5 MB
Přednáška č. 5 - Kontejnerová silniční nákladní doprava5.88 MB
Přednáška č. 6 - Kombinovaná doprava1.32 MB
Přednáška č. 7 - Mezinárodní silniční doprava425.5 KB
Přednáška č. 8 - Přeprava zkazitelných potravin, přeprava zvláštních nákladů1.78 MB
Přednáška č. 9 -Zasilatelství340.5 KB
Přednáška č. 10 - Telekomunikace a správa vozového parku387.5 KB
Přednáška č. 11 - Železniční doprava 4.14 MB
Přednáška č. 12 - Potrubní, vodní a letecká doprava1.16 MB
Cvičení č. 1 - Úvod do technologie silniční nákladní dopravy a základní legislativa 6.54 MB
Cvičení č. 2 - Přeprava nebezpečných věcí – rozdělení nebezpečných věcí 2.39 MB
Cvičení č. 4 - Přeprava v cisternách 6.82 MB
Cvičení č. 5- Bezpečnostní poradci pro ADR 314.5 KB
Cvičení č. 6 - Základní výpočty v silniční nákladní dopravě - 1 449.5 KB
Cvičení č. 7 - Základní výpočty v silniční nákladní dopravě II 308 KB
Cvičení č. 8 - Doklady v silniční nákladní dopravě 11.78 MB
Cvičení č. 9 - Mezinárodní silniční doprava4.19 MB
Cvičení č. 10 - Konstrukce a výstavba silničních komunikací 3.35 MB
Cvičení č. 11 - Stroje pro výstavbu silničních komunikací 7.82 MB
Cvičení č. 12 - Ergonomické parametry dopravních prostředků a omezování hlučnosti v silniční dopravě 11.21 MB